Anton Gareis ( otec i syn )

Johann Anton Gareis sr., malíř, (29.03.1793 v Klosterfreiheit v Ostritz / Sasku - 23.06.1863 v Praze). Studoval v Drážďanech, Berlíně a v Praze (od r. 1822), kdež se i usadil. Maloval většinou podobizny, ale i několik genrů a kostelních obrazů, jako Sv.Josefa v klášteře ve Světlé v Rakousích a j. Zanášel se též lithografováním a působil jakožto učitel kreslení v Praze.

Anton Gareis jr., malíř, (20.11.1837 v Praze - 13.08.1922 v Praze). Již v 15. roce svém maloval dle přirody. R. 1854 vstoupil do malířské akademie pražské a r. 1857 vystavoval již své vlastní genry. Několik zakázek na kopie usnad nilo mu další studium, jakož i cesty do Drážďan, Vídně a Uher. Jsa ještě na akademii, maloval : Večer tříkrálový (1862, maj. p. Kotre, Praha); Na posvícení (1863, koupil císař Ferdinand); Hospodská scéna (1864, maj. Habel, Praha). Z pozdějšich obrazů jeho vynikají : Uherští cikáni k tanci hrající (maj. bar. v.Gersheim v Míšni); Hra dětí; kartony k Shakespearovu Jak se vám líbí; Perdita (výjev z >>Pohádky zimního večera<< z r. 1870). Potom obral si Anton malířství miniaturní; nejlepší ukázkou prací toho druhu jest první list holdovací adressy ku slavnosti stříbrné svatby JJ. Veličenstev roku 1879. Zabývá se také illustrováním českých i něm. časopisů (Světozor, Květy, III. Welt, Über Land u. Meer).
Adresa na Anton Gareis do r. 1922 : Prag-Weinberge, Palackýgasse 55

Obrazů na Anton Gareis sr. i jr. být v Národní Galerie Praha.


<home>  © 1997-2003, Frank Gareis, gaes@gmx.de